گلدان استوانه رنگی ۳

83,000 تومان

گلدان شیشه ای قلبی

صاف