بایگانی دسته‌ی: مقالات

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۸۴۴۲۷ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۸۴۴۲۷ متعلق به فریده هلاکو لغو شده است: [سفارش #۸۴۴۲۷] (دی ۲۹, ۱۴۰۲) محصول تعداد قیمت قندان بلبل (#۲۶۷۹۸) ۱ ۶۳,۰۰۰ تومان مجموع: ۶۳,۰۰۰ تومان حمل و نقل: ۲۰,۰۰۰ تومان به وسیله پیک شهری روش پرداخت: کیف پول قیمت نهایی: ۸۳,۰۰۰ تومان آدرس صورتحساب فریده هلاکوگلستانگنبدکاووسشهرک ۹۱۱۹۷۶۷۸۳۶ […]

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۸۲۲۲۰ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۸۲۲۲۰ متعلق به آرمان نجاحی لغو شده است: [سفارش #۸۲۲۲۰] (آذر ۲۰, ۱۴۰۲) محصول تعداد قیمت کلبه دکوری چوبی مرغی (#۲۶۷۳۲-۲) ۱ ۸۳,۰۰۰ تومان مجموع: ۸۳,۰۰۰ تومان حمل و نقل: ۲۰,۰۰۰ تومان به وسیله پیک شهری روش پرداخت: پرداخت امن زرین پال قیمت نهایی: ۱۰۳,۰۰۰ تومان آدرس […]

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۸۰۱۶۳ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۸۰۱۶۳ متعلق به آرمان نجاحی لغو شده است: [سفارش #۸۰۱۶۳] (مهر ۱۶, ۱۴۰۲) محصول تعداد قیمت اتود خرگوش زرد (#۲۳۶۲۷-۱) ۱ ۴۵,۰۰۰ تومان مجموع: ۴۵,۰۰۰ تومان حمل و نقل: ۲۰,۰۰۰ تومان به وسیله پیک شهری روش پرداخت: به پرداخت ملت قیمت نهایی: ۶۵,۰۰۰ تومان آدرس صورتحساب آرمان […]

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۷۶۴۸۴ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۷۶۴۸۴ متعلق به فریده هلاکو لغو شده است: [سفارش #۷۶۴۸۴] (مرداد ۸, ۱۴۰۲) محصول تعداد قیمت عسل خوری طرحدار پروانه (#۲۶۳۱۰) ۲ ۳۳۴,۰۰۰ تومان مجموع: ۳۳۴,۰۰۰ تومان حمل و نقل: پیک شهری روش پرداخت: کیف پول قیمت نهایی: ۳۳۴,۰۰۰ تومان آدرس صورتحساب فریده هلاکوگلستانگنبدکاووسشهرک فرهنگیان، […]

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۷۱۷۰۸ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۷۱۷۰۸ متعلق به فریده هلاکو لغو شده است: [سفارش #۷۱۷۰۸] (فروردین ۱۲, ۱۴۰۲) محصول تعداد قیمت پیاله تیام بزرگ (#۲۶۴۲۱) ۵ ۱۱۵,۰۰۰ تومان مجموع: ۱۱۵,۰۰۰ تومان حمل و نقل: پیک شهری روش پرداخت: کیف پول قیمت نهایی: ۱۱۵,۰۰۰ تومان آدرس صورتحساب فریده هلاکوگلستانگنبدکاووسشهرک فرهنگیان، فاز […]

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۶۵۲۰۵ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۶۵۲۰۵ متعلق به فریده هلاکو لغو شده است: [سفارش #۶۵۲۰۵] (مهر ۲۵, ۱۴۰۱) محصول تعداد قیمت تخته سرو مستطیل ساده (#۲۶۲۱۵) ۱ ۸۷,۰۰۰ تومان مجموع: ۸۷,۰۰۰ تومان حمل و نقل: ۱۲,۰۰۰ تومان به وسیله پیک شهری روش پرداخت: کیف پول قیمت نهایی: ۹۹,۰۰۰ تومان یادداشت: ee10000000000000f000000000000000017765622e696761702e6e6574 ۱۸۵٫۱۷۴٫۱۳۶٫۱۹۷ […]

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۴۵۲۲۴ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۴۵۲۲۴ متعلق به فریده هلاکو لغو شده است: [سفارش #۴۵۲۲۴] (بهمن ۲۵, ۱۴۰۰) محصول تعداد قیمت بشقاب طرح نان سنگک (#۲۵۰۵۴-۲) ۱ ۹۳,۰۰۰ تومان بشقاب طرح نان بربری (#۲۵۰۵۴-۱) ۱ ۹۳,۰۰۰ تومان بشقاب طرح تخم مرغ (#۲۵۰۵۴-۴) ۱ ۹۳,۰۰۰ تومان بشقاب طرح نان تست کد […]

شیک خونه

شیک خونه سفارش لغو شده: #۴۵۰۶۰ اعلانی برای اطلاع شما – سفارش شماره ۴۵۰۶۰ متعلق به فریده هلاکو لغو شده است: [سفارش #۴۵۰۶۰] (بهمن ۲, ۱۴۰۰) محصول تعداد قیمت بشقاب طرح نان تست کد ۲ (#۲۵۰۵۴-۵) ۱ ۸۷,۰۰۰ تومان مجموع: ۸۷,۰۰۰ تومان حمل و نقل: ۲۰,۰۰۰ تومان به وسیله نرخ ثابت روش پرداخت: کیف پول قیمت نهایی: ۱۰۷,۰۰۰ تومان آدرس […]